Gazduire web

Service Level Agreement (SLA)

Garantarea serviciilor oferite

Acest angajament de calitate (uptime garantat) vi se aplica Dumneavoastra in calitate de client al www.HostZilla.ro (HostZilla).

Termenul uptime se refera la procentul dintr-o anumita luna, in care site-ul Dumneavoastra este disponibil pentru a fi accesat din afara retelei noastre.
Uptime-ul se masoara lunar de sistemele HostZilla de monitorizare.

Nivelul de garantare a disponibilitatii serviciilor este de 99.7%

HostZilla garanteaza conform prezentului document (SLA) o disponibilitate de 99.7% lunara a serviciilor contractate masurabila din exteriorul retelei noastre.

In cazul nerespectarii disponibilitatii garantate, HostZilla va credita contul clientului cu o valoare de returnare procentuala conform urmatoarei grile:

Uptime garantat Valoare de returnare
99.7 - 100 % 0 %
98 % - 99.7 % 5 %
95 % - 97.9% 10%
90 % - 94.9 % 30%
89.9% sau mai putin 100%

Exceptii SLA
Conturile clientilor nu vor fi creditate conform acestui angajament de calitate, daca orice eroare respectiv nefunctionare serviciilor este cauzata sau generata de:
Creditarea conturilor se realizeaza in procente, raportate la taxele lunare recurente, constand in reduceri aplicate urmatoarelor facturi.